výstava litomyšl

Z technických důvodů bude ve dnech 20.10. - 25.10. web nedostupný. Děkujeme za pochopení.

Výtvarné přehlídky 2009-10

Vážení přátelé,

na jaře příštího roku proběhne ve Sladovně v Písku 13. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, kterou z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA.

Na vyhlášené téma přehlídky Komunikace výtvarné výchovy s výtvarným uměním jsme pro zájemce z celé republiky připravili v letošním roce dva přípravné semináře. Podzimní bude ve Sladovně Písek, abyste se seznámili se zajímavými výstavními prostorami přehlídky.

Zveme Vás srdečně na jarní přípravný seminář 15. – 17. května 2009 do Kopřivnice, který připravuje NIPOS-ARTAMA s hostitelskou ZUŠ Kopřivnice a AVP. Téma Komunikace výtvarné výchovy s výtvarným uměním bude probrána nejen formou přednášek a diskuse, ale i v terénu zajímavého regionu.

Rámcový program:

pátek 15. 5.
od 15:00 – 17:30 prezence a ubytování


17:45

Procházka historickým Štramberkem s výkladem, muzeum Z. Buriana, Jaroňkova galerie.

sobota 16.5. 9:00 - 12:00
Technické muzeum Tatra , Lašské muzeum Kopřivnice14:00

PhDr. Jaroslav Vančát: Postavení umělce v současné společnosti a komunikace umělce s divákem z pohledu výtvarné výchovy – doplněno výstupem čerstvých absolventů uměleckých výtvarných škol. Představení jejich díla a strategie vztahu k divákovi. Diskuse.20:00

Současné výtvarné umění z pohledu dvou výrazných výtvarných osobností z regionu – Petra Lysáčka a Jiřího Surůvky, ukázky jejich činnosti.neděle 17.5.

9:00

Společná exkurze na Radhošť – Jurkovičova architektura s výkladem - a do skanzenu v Rožnově. Předpokládaný konec po 13. hodině.


Cena semináře vzhledem k exkurzi autobusem je 1350,- Kč, bez nedělní exkurze 1150,- Kč, bez ubytování 950,- Kč, bez exkurze a ubytování 750,- Kč. Seminář má akreditaci MŠMT

č.j.28025/2006-25-581 a může tedy být hrazen zaměstnavatelem z prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Závazné přihlášky do 4. května 2009 na adresu Z. Synecká, NIPOS-ARTAMA,

P.O. BOX 12, Blanická 4, 120 00 Praha 2, nebo e-mail synecka@nipos-mk.cz. Všichni přihlášení dostanou přesnou časovou pozvánku. Těšíme se na shledanou v Kopřivnici.


Mgr. Zdena Synecká
výtvarné aktivity ARTAMA

Ing. Pavlína Čermáková
vedoucí útvaru ARTAMA

 

Přílohy:

Propozice
Pozvánka

Závazná přihláška